Popis

Pro mnoho lidí se digitální práce stala realitou, zejména v loňském roce díky školení na pracovišti během pandemie. Studenti se učili doma, firmy a kanceláře fungovaly na dálku. Nezaměstnaní (mladí) lidé, absolventi škol při přechodu do zaměstnání, kteří nebyli zakotveni v podpůrném institucionálním rámci, však tuto příležitost k budování kapacit široce promeškali. Nyní je třeba, aby se seznámili s formami nového digitálního profesního života, neboť řešení těchto nových digitálních pracovních příležitostí předpokládají a požadují potenciální zaměstnavatelé.

Cíle

Cílem tohoto projektu je zacelit mezeru v digitální propasti při nástupu do práce zranitelných cílových skupin, zejména mladých nezaměstnaných bez akademického vzdělání. Spolu s partnery z Kypru, Finska, Itálie a České republiky plánuje rakouský vedoucí FH JOANNEUM, Univerzita aplikovaných věd, vytvořit školicí program a vyhodnotit jeho uplatnění v rámci projektů udržitelnosti souvisejících s prací. Práce – související projekty, které mají silné vztahy jak k udržitelnosti, digitalizaci, tak k inovacím, vymezí účastníci během školení pod dohledem italského partnera Fondazione Fenice.

Tyto projekty jsou důležitou součástí školení z několika důvodů:

 1. Procvičit si to, co jsme se naučili v modulech kurzu
 2. Podporovat sebeřízení a nezávislou a týmovou práci
 3. Protože základní znalosti o udržitelnosti jsou dnes také „nutností“ v každém pracovním profilu

Implementace

Předpokládané činnosti v rámci projektu jsou:

 1. Studie, která má získat celkový přehled o situaci v partnerských zemích
 2. Rozvoj vzdělávacího kurzu, který zajistí, aby mladí lidé byli způsobilí pro digitální trh práce
 3. Proběhněte školení s nejméně 40-60 účastníky
 4. Provést pět multiplikačních akcí pro informování našich cílových skupin včetně multiplikátorů
 5. Šíření informací a diskuse o projektu v našich národních a mezinárodních sítích, v režimu off-line i on-line
 6. Zajistit dlouhodobé využívání výsledků projektů tím, že je zakotví několika způsoby

Výsledky

V plánu jsou tyto výsledky:

 1. Studie o (novém) digitálním profesním životě a aktuální situaci na pracovištích, potřebách zaměstnavatelů a zaměstnanců, k dispozici jako bílá kniha
 2. Učební osnovy a obsah vzdělávacího programu zaměřeného zejména na nezaměstnanou mládež ve věku 18 až 25 let, která se skládá z 5 modulů: a. Digitální nástroje b. Nové formy práce a organizace práce c. Osobní pracovní život d. Profesní společenská odpovědnost v sociálních médiích e. Bezpečnostní aspekty. Tímto inovativním, multidisciplinárním a kombinovaným přístupem, který se – v porovnání s jinými iniciativami – nezaměřuje pouze na technické digitální dovednosti, ale snaží se podpořit chytrou a „zdravou“ digitální transformaci, zde chceme přidat významné zdroje. Zdravé pro člověka i pro planetu, s pohledem na všechny relevantní aspekty: technologie, kontext, samosprávu, právní a etické a bezpečnostní aspekty, udržitelnost, teorii a praxi.
 3. Implementace formou eLearningu s vazbami na fyzické učení (blended learning), vhodné pro výuku doma, ale i v kontextu pracoviště.
 4. Školicí program úspěšně aplikovaný 10–15 mladými lidmi ve čtyřech partnerských zemích během 12–16 týdnů projektů udržitelnosti souvisejících s prací s týdenním vytížením 10–15 hodin. Opatření v oblasti šíření informací, jako jsou internetové stránky a platforma, aktivity v oblasti sociálních médií, multiplikační akce (1 na každou zemi s cca. 50 účastníků), vytváření sítí a publikace i účast na konferencích zvýší počet mladých lidí zapsaných do vzdělávání alespoň jednou do konce projektu na celkem asi 300 a dalších osob osobně a prokazatelně oslovených v zásadě na zhruba 600.