Πλαίσιο

Για πολλούς ανθρώπους, η ψηφιακή εργασία έγινε πραγματικότητα, ειδικά πέρυσι μέσω της εκπαίδευσης στην εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι μαθητές εκπαιδεύονταν κατ’ οίκον, οι εταιρείες και τα γραφεία λειτουργούσαν εξ αποστάσεως. Ωστόσο, οι άνεργοι (νέοι), που εγκατέλειψαν το σχολείο κατά τη μετάβαση στην εργασία, που δεν ήταν ενσωματωμένοι σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό πλαίσιο, έχασαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ευκαιρία ανάπτυξης ικανοτήτων. Τώρα πρέπει να εξοικειωθούν με μορφές νέας ψηφιακής επαγγελματικής ζωής, καθώς η αντιμετώπιση αυτών των νέων ψηφιακών εργασιακών πραγματικοτήτων αναλαμβάνεται από τους πιθανούς εργοδότες.

Στόχοι

Αυτό το έργο στοχεύει να κλείσει το ψηφιακό χάσμα κατά την ενσωμάτωση θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες-στόχους, ειδικά νέους ανέργους χωρίς ακαδημαϊκό μορφωτικό υπόβαθρο. Μαζί με εταίρους από την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία, ο αυστριακός επικεφαλής FH JOANNEUM, σχεδιάζει να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να αξιολογήσει την εφαρμογή του στο πλαίσιο έργων βιωσιμότητας που σχετίζονται με την εργασία. Τα έργα που σχετίζονται με την εργασία, που έχουν ισχυρές σχέσεις με τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, θα καθοριστούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη του Ιταλού εταίρου Fondazione Fenice.

Αυτά τα έργα αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης για διάφορους λόγους:

 1. Να εξασκήσουν όσα έμαθαν στις ενότητες του μαθήματος
 2. Να υποστηρίξουν την αυτοδιαχείριση και την ανεξάρτητη και ομαδική εργασία
 3. Δεδομένου ότι οι βασικές γνώσεις βιωσιμότητας είναι πλέον επίσης ένα “must have” σε κάθε προφίλ εργασίας

Εκτέλεση

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο έργο είναι:

 1. Μελέτη για να αποκτήσουμε τη συνολική εικόνα για την κατάσταση στις χώρες εταίρους
 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού μαθήματος για να κάνει τους νέους κατάλληλους για την ψηφιακή αγορά εργασίας
 3. Εκτέλεση της εκπαίδευσης με τουλάχιστον 40-60 συμμετέχοντες
 4. Διεξαγωγή πέντε εκδηλώσεων για να ενημερώσουμε τις ομάδες-στόχους μας.
 5. Διάδοση πληροφοριών και συζητήσεων για το έργο στα εθνικά και διεθνή δίκτυά μας, offline και online
 6. Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου, στηρίζοντας τα με διάφορους τρόπους και πέρα από την κοινοπραξία και τις χώρες εταίρους.

Αποτελέσματα

Προγραμματίζονται τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα:

 1. Μια μελέτη για τη (νέα) ψηφιακή επαγγελματική ζωή και την τρέχουσα κατάσταση στους χώρους εργασίας, τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων, διαθέσιμη ως Λευκή Βίβλος
 2. Προγράμματα εκπαίδευσης και περιεχόμενο για ένα πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται ειδικά σε άνεργους νέους 18 έως 25 ετών που αποτελείται από 5 ενότητες: α. Ψηφιακά Εργαλεία β. Νέες μορφές εργασίας και οργάνωσης εργασίας γ. Προσωπική επαγγελματική ζωή δ. Επαγγελματική κοινωνική ευθύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε. Θέματα ασφάλειας. Εδώ θέλουμε να προσθέσουμε σημαντικούς πόρους με αυτήν την καινοτόμο, πολυεπιστημονική, συνδυασμένη προσέγγιση, δηλαδή –σε σύγκριση με άλλες πρωτοβουλίες– όχι μόνο εστιάζοντας στις τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά στοχεύοντας στην υποστήριξη ενός έξυπνου και «υγιεινού» ψηφιακού μετασχηματισμού. Υγιές για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, με θέα σε όλες τις σχετικές πτυχές: την τεχνολογία, το πλαίσιο, την αυτοδιαχείριση, τις νομικές και ηθικές πτυχές και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, τη θεωρία και την πράξη.
 3. Υλοποίηση με τη μορφή eLearning με συνδέσμους στη φυσική μάθηση (blended learning), κατάλληλη για μάθηση στο σπίτι αλλά και στο πλαίσιο του χώρου εργασίας.
 4. Πρόγραμμα κατάρτισης που εφαρμόστηκε επιτυχώς από 10–15 νέους σε τέσσερις χώρες εταίρους κατά τη διάρκεια 12-16 εβδομάδων έργων βιωσιμότητας που σχετίζονται με την εργασία με εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας 10–15 ωρών. Μέτρα διάδοσης όπως ιστότοπος και πλατφόρμα, δραστηριότητες κοινωνικών μέσων, εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού (1 ανά χώρα με περίπου 50 συμμετέχοντες), η δικτύωση και οι δημοσιεύσεις καθώς και η συμμετοχή σε συνέδρια θα διευρύνουν τον αριθμό των νέων που θα εγγραφούν στην εκπαίδευση τουλάχιστον μία φορά μέχρι το τέλος του έργου σε συνολικά περίπου 300 και άλλα άτομα θα φτάσει σε περίπου 600.